Bedrift - Psykolog Hegreberg

Bedrift

Jeg tilbyr samtaler med ansatte og ledere, i form av enkeltsamtaler eller gjennom bedriftsavtaler, der bedriftens ansatte har rask tilgang til et tilbud uten ventetid. I perioder kan arbeidstakere oppleve stressplager og andre belastninger, som gir seg utslag i redusert fungeringsevne på jobb. Det kan handle om vansker med kommunikasjon, forventningspress, høye krav til kapasitet og tempo, eller et dårlig arbeidsmiljø.

Stressrelaterte plager kan ramme både ansatte og ledere, og resultere i sykemelding, utbrenthet eller psykiske lidelser. En fjerdedel av sykemeldinger i Norge omhandler psykiske plager. Dette har store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Fokus på mestring av stress og belastninger hos arbeidstakere kan hindre sykefravær i bedriften. Jo tidligere man begynner å jobbe med en vanskelig situasjon eller stressplager, jo raskere kan man forvente bedring!