Hva jeg tilbyr - Psykolog Hegreberg

Hva jeg tilbyr

Jeg jobber løsningsfokusert og har et kognitivt terapeutisk perspektiv, der jeg er opptatt hvordan tankene vi har påvirker våre følelser, holdninger og handlingsmønstre. I min praksis tar jeg imot både voksne, ungdom, barn og deres omsorgspersoner.