Hva jeg tilbyr - Psykolog Hegreberg

Barn og unge

Jeg tilbyr konsultasjon og individualterapi til barn og unge. Når barn og unge viser at de ikke har det bra, kan det skyldes flere forhold. Det kan handle om hvordan barnet forstår og møter verden, det kan ha sammenheng med ulike omstendigheter og omgivelser, eller det kan handle om medfødte faktorer som gjør barnet ekstra sårbart. Barn og unge kan ha god nytte av samtaler med en psykolog. Jeg er opptatt av å få en god kontakt med barnet, og skape tillit i en nøytral setting. Sammen jobber vi for å skape mening i barnets historie, og på denne måten hjelpe barnet til å finne sin indre styrke til å håndtere de vanskelighetene han eller hun opplever.

Det er ofte nyttig å trekke foreldre eller andre i barnets nettverk inn i et behandlingsforløp. Innholdet og rammene for behandlingen drøftes og avklares alltid med foreldre i forkant.