Hva jeg tilbyr - Psykolog Hegreberg

Psykologsamtaler og individualterapi

Mine oppgaver som samtalepartner og terapeut er flere; jeg lytter, stiller spørsmål, informerer og gir råd. Gjennom samtale formulerer vi en problemstilling som vi ønsker å jobbe videre med. I samtalene har vi et mål om at det problemet som er bakgrunn for henvendelsen, skal bli mindre eller forsvinne helt, og nye forståelser og ideer oppdages og utvikles.