Hva jeg tilbyr - Psykolog Hegreberg

Psykologsamtaler og individualterapi

Mine oppgaver som samtalepartner og terapeut er flere; jeg lytter, stiller spørsmål, informerer og gir råd. Gjennom samtale formulerer vi en problemstilling som vi ønsker å jobbe videre med. I samtalene har vi et mål om at det problemet som er bakgrunn for henvendelsen, skal bli mindre eller forsvinne helt, og nye forståelser og ideer oppdages og utvikles.
Noen av de temaer jeg kan hjelpe deg med er stress, angst og uro, nedstemthet og depresjon, arbeidsrelaterte vansker, livskriser, sorg, søvnvansker og utbrenthet.